Upute za lječenje raka konopljom, koje daju rezultat

CiliCili admin
edited October 2019 in Medicinska upotreba
Upute za lječenje raka konopljom, koje daju rezultat
Prvo, da se nešto razjasni. Rick Simpson protokol je zastario. Razlog, premalo točan i mala biološka dostupnost kanabinoida u tjelu. Samo oko 20_30%. Nema nadzora jačine u mg kanabinoida. Nema nadzora na fenotip biljke konoplje, Tu se misli omjeri kanabinoida, terpena i drugih ljekovitih spojeva u biljci. Put konzumacije kanabinoida, Preferira večinoma samo čepiče, superzitore. Upotrebljava samo indica hibride za lječenje.
Treba imati na umu, jedan, hibrid primjer; WW će lječiti rak želudca, drugi hibrid JH lječi rak pljuč a ne lječi rak želuca.
Zato je terapija Biomix konopljine kapsule i COM biomix konopljine kapsule tako smišljena, da uvažava tu činjenicu. Time se kaže u matematičkoj računici stranac, neznanka, x.

Za lječenje raznih bolesti uključiću rak se koriste; cbd sative, cbd indika i cbd hibridi, thc sativa, thc indika i thc hibridi.

Prvo treba preučiti ljekarski nalaz, da se ocjeni stanje bolesnika i koliko života ima još ispred sebe (rak).
Onda se napravi plan lječenja.

Ako ocjenite, da bolesnik ima još 3+i više mjeseca života, tada se može početi lječiti postupno.
Tu mislim na doziranje, količinu unetih kanabinoida u tjelo, kombinirano lječenje cbd i thc kanabinoidima i upotreba sativa i indika hibrida. Lječenje se obavezno radi u mg Cbd ili Thc kanabinoida u tijeku jednog dana. Jako važno je napomjenuti, da se ne upotrebljava mješavina cbd i thc kanabinoida U omjerima 1;1, 1:2 i slično. Razlog je jednostavan, u takvim omjerima se ova dva vodeča kanabinoida svadžaju izmedžu sebe, to dovodi do nelečenja bolesti. Količina kanabinoida za rak se kreće u jednoj biomix kapsuli od Doze uvodženja bolesnika, koje so 10, 20, 30mg kanabinoida za vreme 15 dana. Terapevtske doze za lječenja raka jesu; 35mg (početak), 50:55mg (normalno) i 70_75mg (jako) Thc ili Cbd kanabinoida.

Ako je bolesnik primio kemo ili radiaciju, tada je možda potrebno pojačati terapiju u mg kanabinoida. To jesu redki slučajevi i to treba ocjeniti Terapevt u konzultaciji s bolesnikom.

Dnevna doza kanabinoidov Thc ili Cbd se kreće od 175mg do 375mg. Rijetki so primjeri više.

Svaki mjesec se kod izrade biomix kapsula, u potrošnji istog cco/rso/  ulja-smole, recimo 10g cco ulja za izradu 150 kapsula., koji je bio potrošen za prvi mjesec lječenja, drugi mjesec se potrroši isto cco ulje kao prvi mjesec 9g tha cco i doda novo cco ulje 1g, drugo thc cco ulje, recimo thc sativa 30%, zato, jer se receptori cb1, cb2 , cb3 uspore u radu. tako nema potrebe, da se čiste, i pravi namjenske kapsule za čiščenje receptora, njihovu osetljivost na kanabinoide.

Protokol lečenja, za osobu koja ima rak, kod koje ocjenimo, ima još 4 i više mjeseci života pred sobom.

Prvih 15 dana, doza privikavanja. 

1dan do 5 dana. 
4x tijekom dana,   10 mg cbd kanabinoida, sativa hibrid. 
1x pre spavanja, uveče 10 mg kanabinoida, indika hibrid 

5-10 dana uzimanja terapije. 
4x tijekom dana, 30 mg cbd kanabinoida, sativa hibrid.
1x pre spavanja, uveče 30 mg kanabinoida, indika hibrid 

10-15 dana uzimanja terapije.
4x tijekom dana, 20 mg cbd kanabinoida, sativa hibrid. 
1x pre spavanja, uveče 20 mg kanabinoida, indika hibrid 

Prvi mjesec terapije: 30 dana trajanje. Početak. 
4x tijekom dana,  35mg cbd kanabinoida, sativa hibrid i 12mg thc kanabinoida, sativa hibrid. To znači da je kod izrade kapsula (150 kom.) Upotrebljeno: 40g maslinovog ulja, 40g kokosovog ulja, 10g ulje grožda koštica, 25g suncokretovog lecitina, 1 kap svakog eteričnog ulja; cimet, bor ili cedra, naranča, bosvelia, izvorni terpeni konoplje. 10g cbd cco-rso ulja (52% cbd i 7% od kanabinoida) i 2g thc cco-rso ulja sative (58% thc kanabinoida) 

1x pre spavanja, uveče 35-50 mg thc kanabinoida, indika hibrid. ( kod izrada biomix konopljine kapsula 150 komada) Dodajemo u mješavinu 0,5g CBD CCO-RSO ulja (50% CBD kanabinoida, 17% THC kanabinoida, 8% CBN kanabinoida, indija hibrid)  Tu terapevt ocjeni, na osnovi analize thc cco-rso ulja, ima thc cco-rso ulje premalo cbd kanabinoida. Primjer analize cco-rso ulja sadrži 60% thc kanabinoida a ima samo 1% cbd kanabinoida. Tu ima smisao dodati cbd cco-rso uilje, To se matematički izračuna, da thc cco-rso ulje za upotrebu kod izrade biomix konopljinih kasula ima na kraju 60% thc kanabinoida i izmedžu 3-5% cbd kanabinoida.

Drugi mjesec terapije:   30 dana trajanje.

4x tijekom dana, 35 mg Thc kanabinoida, sativa hibrid.To znači da je kod izrade kapsula (150 kom.) Upotrebljeno: 40g maslinovog ulja, 40g kokosovog ulja, 10g ulja grožda koštica, 25g suncokretovog lecitina, 3kapi eteričnog ulja; cimet, bor ili cedra, naranča, bosvelia, izvorni terpeni konoplje. 10g cbd cco-rso ulja (52% cbd i 7% od kanabinoida, u cco-rso ulju tako bili korišteni sljedeći konopljini hibridi;   
https://en.seedfinder.eu/strain-info/Black_Widow/Female_Seeds/  
https: // en.seedfinder.eu/strain-info/BubbleGummer/Female_Seeds/ 
https://en.seedfinder.eu/strain-info/C99/Female_Seeds/   
https://en.seedfinder.eu/strain-info/Easy_Sativa/Female_Seeds/

1x pre spavanja, uveče 35 mg Thc kanabinoida, indika hibrid.   
https: // hr. seedfinder.eu/strain-info/Critical/Royal_Queen_Seeds/  
https://en.seedfinder.eu/strain-info/Critical_Kush/Royal_Queen_Seeds/  

Treći mjesec terapije:  30 dana trajanje.

4x tijekom dana, 55 mg Thc kanabinoida, sativa hibrid.To znači da je kod izrade kapsula (150 kom.) Upotrebljeno: 40g maslinovog ulja, 40g kokosovog ulja, 10g ulje grožda koštica, 25g suncokretovog lecitina, 3kapi eteričnog ulja; cimet, bor ili cedra, naranča, bosvelia, izvorni terpeni konoplje. 10g cbd cco-rso ulja (52% cbd i 7% od kanabinoida, u cco-rso ulju tako bili korišteni sljedeći konopljini hibridi;  
https://en.seedfinder.eu/strain-info/Black_Widow/Female_Seeds/ 
https: // en.seedfinder.eu/strain-info/BubbleGummer/Female_Seeds/ 
https://en.seedfinder.eu/strain-info/C99/Female_Seeds/  
https://en.seedfinder.eu/strain-info/Easy_Sativa/Female_Seeds/ 

1x pre spavanja, uveče 55 mg Thc kanabinoida, indika hibrid. Kod izrada biomix kapsula (uvjek se računa serija, izrada 150 kapsula) dodano u mješavinu 0,5g CBD cco-rso ulja (50% cbd kanabinoida, 17% thc kanabinoida, 8% cbn kanabinoida, indika hibrid) 
https: // hr. seedfinder.eu/strain-info/Critical/Royal_Queen_Seeds/ 
https://en.seedfinder.eu/strain-info/Critical_Kush/Royal_Queen_Seeds/ 

Četvrti mjesec terapije:  30 dana trajanje.

3x tijekom dana 55 mg kanabinoida, sativa hibrid. To znači da je kod izrade kapsula (150 kom.) Upotrebljeno: 40g maslinovog ulja, 40g kokosovog ulja, 10g ulje grožda koštica, 25g suncokretovog lecitina, 3kapi eteričnog ulja; cimet, bor ili cedra, naranča, bosvelia, izvorni terpeni konoplje. 10g cbd cco-rso ulja (52% cbd i 7% od kanabinoida, u cco-rso ulju tako bili korišteni sljedeći konopljini hibridi;  
https://en.seedfinder.eu/strain-info/Black_Widow/Female_Seeds/ 
https: // en.seedfinder.eu/strain-info/BubbleGummer/Female_Seeds/ 
https://en.seedfinder.eu/strain-info/C99/Female_Seeds/  
https://en.seedfinder.eu/strain-info/Easy_Sativa/Female_Seeds/

1x pre spavanja, uveče 55 mg thc kanabinoida, indika hibrid. Kod izrade biomix kapsula (uvjek se računa serija, izrada 150 kapsula) dodano u mješavinu 0,5g CBD cco-rso ulja (50% cbd kanabinoida, 17% thc kanabinoida, 8% cbn kanabinoida, indika hibrid) 
https: // hr. seedfinder.eu/strain-info/Critical/Royal_Queen_Seeds/ 
https://en.seedfinder.eu/strain-info/Critical_Kush/Royal_Queen_Seeds/

U nekim primjerima se koriste superzitorji, čepiči: obično, kada je ocjena opstanka života bolesnog čovjeka ispod 3 mjeseca. Tada nema postupnog uvodenja kanabinoida kod bolesnog čovjeka, nego treba u par dana, da se dostignu pune terapevtske doze.
90 čepičev, rektalni superzitori. 
Kalupi za superzitire, čepiče od 2g,
Koristi se od 3-3,5g cco-rso, indika-sativa hibrid, koja sadrži oko 30% sate u sebi, 175g kakavovo maslo.
Tu se misli jačina jednog čepiča, 20-30mg thc kanabinoida.

Peti mjesec terapije:  30 dana trajanje.

4x tijekom dana, 55 mg kanabinoida, sativa hibrid. To znači da je kod izrade kapsula (150 kom.) Upotrebljeno: 40g maslinovog ulja, 40g kokosovog ulja, 10g ulje grožda koštica, 25g suncokretovog lecitina, 3kapi eteričnog ulja; cimet, bor ili cedra, naranča, bosvelia, izvorni terpeni konoplje. 10g cbd cco-rso ulja (52% cbd i 7% od kanabinoida, u cco-rso ulju tako bili korišteni sljedeći konopljini hibridi;  
https://en.seedfinder.eu/strain-info/Black_Widow/Female_Seeds/ 
https: // en.seedfinder.eu/strain-info/BubbleGummer/Female_Seeds/ 
https://en.seedfinder.eu/strain-info/C99/Female_Seeds/  
https://en.seedfinder.eu/strain-info/Easy_Sativa/Female_Seeds/

1x pre spavanja, uveče 55 mg thc kanabinoida, indika hibrid. Kod izrade biomix kapsula (uvjek se računa serija, izrada 150 kapsula) dodano u mješavinu 0,5g CBD cco-rso ulja (50% cbd kanabinoida, 17% thc kanabinoida, 8% cbn kanabinoida, indika hibrid) 
https: // hr. seedfinder.eu/strain-info/Critical/Royal_Queen_Seeds/ 
https://en.seedfinder.eu/strain-info/Critical_Kush/Royal_Queen_Seeds/ 

U nekim primjerima se koriste superzitorji, čepiči: obično, kada je ocjena opstanka života bolesnog čovjeka ispod 3 mjeseca. Tada nema postupnog uvodenja kanabinoida kod bolesnog čovjeka, nego treba u par dana, da se dostignu pune terapevtske doze.
90 čepičev, rektalni superzitori. 
Kalupi za superzitire, čepiče od 2g,
Koristi se od 5-6g cco-rso, indika-sativa hibrid, koja sadrži oko 30% sate u sebi, 175g kakavovo maslo.

Šesti mjesec terapije:  30 dana trajanje.

4x tijekom dana, 55 mg kanabinoida, sativa hibrid. To znači da je kod izrade kapsula (150 kom.) Upotrebljeno: 40g maslinovog ulja, 40g kokosovog ulja, 10g ulje grožda koštica, 25g suncokretovog lecitina, 3kapi eteričnog ulja; cimet, bor ili cedra, naranča, bosvelia, izvorni terpeni konoplje. 10g thc cco-rso ulja (58% thc i 1,5% cbd kanabinoida), u cco-rso ulju tako bili korišteni sljedeći konopljini hibridi;  
https://en.seedfinder.eu/strain-info/Black_Widow/Female_Seeds/ 
https: // hr.seedfinder.eu/strain-info/BubbleGummer/Female_Seeds/ 
https://en.seedfinder.eu/strain-info/ C99 / Female_Seeds /  
https://en.seedfinder.eu/strain-info/Easy_Sativa/Female_Seeds/

1x pre spavanja, uveče 70 mg kanabinoida, indika hibrid. Kod izrade biomix kapsula (uvjek se računa serija, izrada 150 kapsula). Upotrebljeno: 40g maslinovog ulja, 40g kokosovog ulja, 10g ulja grožda koštica, 25g suncokretovog lecitina, 1 kap svakog eteričnog ulja;  cimet, bor ili cedra, naranča, bosvelia, izvorni terpeni konoplje. 16g THC CCO-RSO ulja (58% THC i 1,5% CBD kanabinoida), u mješavinu Dodano 0,5g CBD CCO-RSO ulja (50% CBD kanabinoida, 17% THC kanabinoida, 8% CBN kanabinoida, indika hibrid) 
https : // hr. seedfinder.eu/strain-info/Critical/Royal_Queen_Seeds/ 
https://en.seedfinder.eu/strain-info/Critical_Kush/Royal_Queen_Seeds/ 


Komentar:
To je jedan splošan prikaz pristupa, kod lječenja raka. Onda se ide na održavajuću dozu, to znači, da kod terapije svaki mjesec se smanjuje unos kanabinoida za 20%, dok ne dodžemo na dozu održavanja  kanabinoida, terapije.
Doza održavanja je 30-40mg cbd kanabinoida ujutro i 30-40mg thc kanabinoida uveče.
Moram napomenuti, da je ovo gore. samo primjer pristupa kod lječenja raka. Terapije se izradžuju za vreme 30 dana, svaki mjesec posebno. Kod izrade treba biti pažljiv, jer manipuliramo u 10% sa sastavom kanabinoida u cco-rso ulju, kod svakog mjeseca izrade terapije Biomih konopljinih kapsula, da ostanu cbd1,2,3 i ostali receptori u punoj formi, osetljivi na kanabinoide i ostale spojeve. Za izradu terapije, trebate imati najmanje 3 različita thc i cbd ulja. Cco-rso ulja se prave od vrhova, cvetova konoplje. Svrstavaju se u 3 grupe. glede na test, pušenja džointa. Cvetove se grupira u posude; to znači u jednu posudu ide indika i indike do 20% udjela sative. U drugu posudu se ide hibrid, koji ima udjeo sative 30.40%, u treču posudu inu hibridi, koji imajo udeo sative 50 i više procenata. Isto se napravi kod cbd sorti konoplje. Tako dobijemo 6 različitih ulja, koji imaju različiti udjeo kanabinoida i terpena.
To je jako važno, zbog toga, što ne znamo, koje ulje( ili hibrid konoplje) utjeca na lječenje raka kod bolesnog čovjeka. Tom metodom imamo nadzor nad lječenjem raka.

Primjer:
Počnemo upotrebljavati tokom dana cco-rso ulje koje sadrži najviše sative. Za uveče.pre spavanje, upotrebimo ulje, koje sadrži što više indika rada. Ako za 2,5 mjeseca ne dostignemo remisiju raka, tada se cco-rso ulja u terapiji zamjene.
Primjer:
Počnemo upotrebljavati tokom dana cco-rso ulje koje sadrži 30.40% sative. Za uveče.pre spavanje, upotrebimo ulje, koje sadrži 30.40% sative..  Sada se je obično pokazala remisija raka u sledečem mjesecu. Ako se to ne dogodi onda opet zamjenimo sva cco-rso ulja. Tu je važno napomenuti, da terapevt treba imati veliko iskustvo, kod pušenja džointa, da sto točnije pogodi, rad u tijelu i high efekat, da svrstava cvetove u pravu grupu. To je važno, da imamo različita cco-rso ulja za terapiju.
Savjetujem svima, koji so terapevti, da u Medicinska upotreba, podforuma u edakvatnoj bolesti, ima tema o tome, postave pitanje i da dobiju odgovor, kako pripremiti terapiju. Različiti rak bolesti se različito tretiraju omjerima cbd i thc kanabinoida.
Primjer: Tumor mozga
Tamo se ide početno:
Ujutro;
35-50mg cbd kanabinoida.
2 puta tokom dana;
35-50mg thc sativa
Popodne i uveče;
35-50mg thc indika
Zašto tako, jednostavnan odgovor.
Tu se upotrebi 3 različita cco-rso ulja, time pristupom damo bolesnom čovjeku veliku verovatnoču, da terapija utjeca na tumot i konačno izlelenje-
Zato svima savjetujem, da u adekvatnoj temi, primjerice rak pljuč, postave pitanje, kako se tretira dotični rak, dok u potpunosti terapevt ili bolestan čovjek ne shvati to metodu lječenja.

Do sada je ta metoda pokazalal uspjeh i izlječenje raka. Znamo, da se to vjerovatno neče dogoditi uvjek, zato smo je ocjenili na 80% uspješnost kod lječenja raka.
Da dignemo to uspješnost izlečenja raka, se je razvio COM konopljin material, koji je napravljen potpuno naravnim putem tokom sušenja i sazrijevanja cvetova, vrhova konoplje. To je jako važno, jer taj material u sebi, svom sastavu sadrži sve terpene, flavanoide i ostale hlapljive tvari. On je 100% biološko dostupan u tijelu, u smislu svih ljekovitih spojeva, koje sadrži biljka konolje.
Zaključak;
To je jedini metod, koji poznajemo, da imaš potpunu kontrolu u lječenju raka. može se korigirati, prilagodžavati i uvažava sve zadnje činjenice znanosti, koje so dostupne oko znansvenih israživanja. Naše mišlenje je, da se može svaki rak izlječiti. Tu nije mišljeno, da konoplja lječi, nego samo u smislu, da omoguči tijelu, kada upotrebi kanabinoide i ostale spojeve, da se sam izlječi. Zato je to prehranska dopuna, zbog toga, jer nam vlastito tijelo ne proizvodi dovoljno kanabinoida.


Comments

 • CiliCili admin
  edited October 2019
  Sedmi mjesec terapije:  30 dana trajanje . Smanjivanje.

  4x tijekom dana, 45 mg kanabinoida, sativa hibrid. To znači da je kod izrade kapsula (150 kom.) Upotrebljeno: 40g maslinovog ulja, 40g kokosovog ulja, 10g ulje grožda koštica, 25g suncokretovog lecitina, 1 kap svakog eteričnog ulja;  cimet, bor ili cedra, naranča, bosvelia, izvorni terpeni konoplje. 10g thc cco-rso ulja (58% thc i 1,5% cbd kanabinoida), u cco-rso ulju tako bili korišteni sljedeći konopljini hibridi;  
  https://en.seedfinder.eu/strain-info/Black_Widow/Female_Seeds/ 
  https: // hr.seedfinder.eu/strain-info/BubbleGummer/Female_Seeds/  
  https://en.seedfinder.eu/strain-info/ C99 / Female_Seeds /  
  https://en.seedfinder.eu/strain-info/Easy_Sativa/Female_Seeds/

  1x pre spavanja, uveče 60mg kanabinoida, indika hibrid. Kod izrade biomix kapsula (uvjek se računa serija, izrada 150 kapsula). Upotrebljeno: 40g maslinovog ulja, 40g kokosovog ulja, 10g ulja grožda koštica, 25g suncokretovog lecitina, 3kapi eteričnog ulja; cimet, bor ili cedra, naranča, bosvelia, izvorni terpeni konoplje. 16g THC CCO-RSO ulja (58% THC i 1,5% CBD kanabinoida), u mješavinu Dodano 0,5g CBD CCO-RSO ulja (50% CBD kanabinoida, 17% THC kanabinoida, 8% CBN kanabinoida, indika hibrid)  
  https : // hr. seedfinder.eu/strain-info/Critical/Royal_Queen_Seeds/ 

  Osmi mjesec terapije:  30 dana trajanje 

  4x tijekom dana, 35 mg kanabinoida, sativa hibrid. To znači da je kod izrade kapsula (150 kom.) Upotrebljeno: 40g maslinovog ulja, 40g kokosovog ulja, 10g ulje grožda koštica, 25g suncokretovog lecitina, 3kapi eteričnog ulja; cimet, bor ili cedra, naranča, bosvelia, izvorni terpeni konoplje. 10g thc cco-rso ulja (58% thc i 1,5% cbd kanabinoida), u cco-rso ulju tako bili korišteni sljedeći konopljini hibridi;  
  https://en.seedfinder.eu/strain-info/Black_Widow/Female_Seeds/ 
  https: // hr.seedfinder.eu/strain-info/BubbleGummer/Female_Seeds/  
  https://en.seedfinder.eu/strain-info/ C99 / Female_Seeds /  
  https://en.seedfinder.eu/strain-info/Easy_Sativa/Female_Seeds/

  1x pre spavanja, uveče 45mg kanabinoida, indika hibrid. Kod izrade biomix kapsula (uvjek se računa serija, izrada 150 kapsula). Upotrebljeno: 40g maslinovog ulja, 40g kokosovog ulja, 10g ulja grožda koštica, 25g suncokretovog lecitina, 3kapi eteričnog ulja; cimet, bor ili cedra, naranča, bosvelia, izvorni terpeni konoplje. 16g THC CCO-RSO ulja (58% THC i 1,5% CBD kanabinoida), u mješavinu Dodano 0,5g CBD CCO-RSO ulja (50% CBD kanabinoida, 17% THC kanabinoida, 8% CBN kanabinoida, indika hibrid)  
  https : // hr. seedfinder.eu/strain-info/Critical/Royal_Queen_Seeds/ 

  Deveti mjesec terapije:  30 dana trajanje 

  4x tijekom dana, 25 mg kanabinoida, sativa hibrid. To znači da je kod izrade kapsula (150 kom.) Upotrebljeno: 40g maslinovog ulja, 40g kokosovog ulja, 10g ulje grožda koštica, 25g suncokretovog lecitina, 3kapi eteričnog ulja; cimet, bor ili cedra, naranča, bosvelia, izvorni terpeni konoplje. 10g thc cco-rso ulja (58% thc i 1,5% cbd kanabinoida), u cco-rso ulju tako bili korišteni sljedeći konopljini hibridi;  
  https://en.seedfinder.eu/strain-info/Black_Widow/Female_Seeds/ 
  https: // hr.seedfinder.eu/strain-info/BubbleGummer/Female_Seeds/  
  https://en.seedfinder.eu/strain-info/ C99 / Female_Seeds /  
  https://en.seedfinder.eu/strain-info/Easy_Sativa/Female_Seeds/

  1x pre spavanja, uveče 30mg kanabinoida, indika hibrid. Kod izrade biomix kapsula (uvjek se računa serija, izrada 150 kapsula). Upotrebljeno: 40g maslinovog ulja, 40g kokosovog ulja, 10g ulja grožda koštica, 25g suncokretovog lecitina, 3kapi eteričnog ulja; cimet, bor ili cedra, naranča, bosvelia, izvorni terpeni konoplje. 16g THC CCO-RSO ulja (58% THC i 1,5% CBD kanabinoida), u mješavinu Dodano 0,5g CBD CCO-RSO ulja (50% CBD kanabinoida, 17% THC kanabinoida, 8% CBN kanabinoida, indika hibrid)  
  https : // hr. seedfinder.eu/strain-info/Critical/Royal_Queen_Seeds/ 

  Deseti mjesec terapije:  Održavanje stanja celi život.

  4x tijekom dana, 10 mg kanabinoida, sativa hibrid. To znači da je kod izrade kapsula (150 kom.) Upotrebljeno: 40g maslinovog ulja, 40g kokosovog ulja, 10g ulje grožda koštica, 25g suncokretovog lecitina, 3kapi eteričnog ulja; cimet, bor ili cedra, naranča, bosvelia, izvorni terpeni konoplje. 10g thc cco-rso ulja (58% thc i 1,5% cbd kanabinoida), u cco-rso ulju tako bili korišteni sljedeći konopljini hibridi;  
  https://en.seedfinder.eu/strain-info/Black_Widow/Female_Seeds/ 
  https: // hr.seedfinder.eu/strain-info/BubbleGummer/Female_Seeds/  
  https://en.seedfinder.eu/strain-info/ C99 / Female_Seeds /  
  https://en.seedfinder.eu/strain-info/Easy_Sativa/Female_Seeds/

  1x pre spavanja, uveče 20mg kanabinoida, indika hibrid. Kod izrade biomix kapsula (uvjek se računa serija, izrada 150 kapsula). Upotrebljeno: 40g maslinovog ulja, 40g kokosovog ulja, 10g ulja grožda koštica, 25g suncokretovog lecitina, 3kapi eteričnog ulja; cimet, bor ili cedra, naranča, bosvelia, izvorni terpeni konoplje. 16g THC CCO-RSO ulja (58% THC i 1,5% CBD kanabinoida), u mješavinu Dodano 0,5g CBD CCO-RSO ulja (50% CBD kanabinoida, 17% THC kanabinoida, 8% CBN kanabinoida, indika hibrid)  
  https : // hr. seedfinder.eu/strain-info/Critical/Royal_Queen_Seeds/ 
  Ovo so samo primjeri:
 • CiliCili admin
  edited October 2019

  Malo novih informacija:

  Kada neko dobije prognozu rak, nije kraj svijeta. Treba razumjeti, da zbog raka ne treba umrijet. Svaki rak, se da izlječiti. Kako?

  Prvo je jedna važne čunjenica, da preokreneš ciklus širjenje raka po tijelu trebaš obično vrijeme od 1,5 do 2,5 mjeseca. To znači, da je po službenim nalazima onkologije, potrebno ocijeniti koliko ima bolestan čovjek još života ispred sebe. To je malo teško, samo, ako imaš praksu, se može.

  Druga važna činjenica je od Izraelskih naučnika, jedan hibrid konoplje lječi rak gušterače, a ne lječi rak želudca. Drugi hibrid konoplje lječi rak želudca, a ne lječi rak gušterače.

  Sada, koji hibrid upotrebiti. Ne idite po fensi nazivima hibrida, važno je iskustvo. Kada se konoplja uzgoji i osuši za konzumaciju, tade se preizkusi pušenjem. Zato, da se ocjeni, koliki je omjer sative i indica konoplje u hibridu. To je važno.

  Konopljino rso ulje, smolu se izraduje po radu, efektima u ljudskom organizmu.

  Indika sorte, hibride, do 10-20% udjela sative se upotrebi za indika cco.(cannabis concetrate oil)

  Indika sorte, hibride, do 20%-40 udjela sative se upotrebi za sativa 30% cco.(cannabis concetrate oil)

  Hibride, do 40-60% udjela sative se upotrebi za Sativa 50% cco.(cannabis concetrate oil)

  Hibride, do 60% udjelai sative i više se upotrebi za Sativa 70% cco.(cannabis concetrate oil)

  Jednako se napravi za CBD hibride.

  Automatic sorte jednako dobro lječe rak, kao foto sorte, hibridi.

  To jesu osnovni komenteri, za razumjevanje, kako se pristupi, kod lječenja raka. To se može jako brzo uvesti u onkologiju, i izučiti terapevta. Terapevt sudjeluje jednakopravno sa doktorima u konzultacijama i zasnovi terapije za lječenje raka, kod svakopg bolesnika individualno.

  Doktor onkolog, bez iskustva upotrebe konoplje, nema znanja i razumjevanje, kako konoplja djeluje u tijelu. Tu znači fizičko iskustvo, ne teorija. Praksa na samome sebi, kako konolja djeluje, kakve osječaje kod toga imaš i kakav high efekat možeš osjetiti.

 • AlterAlter član
  edited October 2019

  Poštovani,

  čitam vaše upute, vidim da se trudite ali nijesam siguran koliko idete pravim putem kada pominjete procente 80% izlečenja.. Ja vam želim 100% ali mi to djeluje malko sumnjivo. Dajte nam ovdje neke dokaze o izlečenjima u vidu dokumenata ili video snimaka - konkretno ovim načinom koji savjetujete. Volio bih to vidjeti, zaista bi mi značilo. Iskreno, sativa, indika, pušenjem ih razlikovati, koristite automatike i hibride (ne)prirodne konoplje prije svega izvedene zbog komercijale, meraka za pušače itd... ne pominjete land race biljke, one domaće vrste indijske konoplje koja je liječila vjekovima bez lampi hibrida automatika itd...

  Ista sorta kanabisa (prodavac u shopu kaze da je sativa) kod nas trojice potpuno različito djeluje - nekom sedativna a nekom ne. Dvojica prespavaju po 10h a treći ne može spavat do kasno u noć?! Svi ujutru tvrdimo različito poslije par dimova “sative”. Ne možemo valjda tako procenjivati da li pacijentu dajemo indiku ili sativu.

  Onda koliko ce vam pacijent vjerovati ako se tumor poveča (i opšte stanje se Obično pogorša) nakon dva mjeseca jedne kombinacije smola i kapsula a vi mu savjetujete zamjenu smola nakon toga?! On gubi dragocjeno vrijeme, novce da ne pominjemo, može reć - pušti me druže tih tvojih smola i zamjena, nisam ja pokusni kunić. Na kraju šta ako ni ta druga kombinacija smola ne urodi plodom. U želji da ipak nešto naučim od vas, lp

 • CiliCili admin
  edited October 2019

  Vračam pozdrav,

  Razumijem, da kada pročitaš ovu temu, da dođe čovjek malo u sumnju. To je prirodno, jednako, kada je Rick Simpson izneo informaciju, kako se napravi RSO ulje, smola i da to lječi rak. To je tada bilo nešto nezamislivo, a danas znamo, da je tačno. Jednako ova metoda, nova je i u praksi se upotrebljava već preko dve godine. Tražiš dokaz, ljudi koji se ilegalno lječu, ne vole, da se izpostavljaju u javnosti. Ja imam njihove nalaze, bez njihovog dopuštenja, nalaze ne mogu objaviti. Boje se. Prvo zbog propagande prohibicije, same prohibicije i marginizacije konoplje, zato što je još uvijek ilegalno takvo lječenje, mada se to polako mjenja. A u Ljubljani je bila konferenca istraživača, iz cjelog svojega. U ovom 10 mjesecu, ove godine. Tamo se nije dobila tačna informacija, šta i kako. To nisu mogli dati, jer ljudi nisu poskusni miševi. Jadno je laboratorija, a drugo živo biće čovjek.

  A treba znati, da istraživači imaju puno problema, kočenja od vlade, zbog lobiranja farmacije i drugih. Korupcije. Treba i stanje oko konoplje razumjet, zašto je to tako.


  Konoplja rod je samo jedan. Onda imaš podvrste, Indika, Sativa, Ruderalis.

  Tako da tu nema neprirodne konoplje, hibrid, automatik, landrace je samo ime za konoplju. Ime.


  Dobro si zaključio, ista sorta konoplje, prodavač kaže Sativa, na troje ljudi drukčije djeluje. Tačno, to je zbog hibridizacije bredera. Ako daš takvu konoplju gensku testirati, mnogo puta dolazi, da breder oglašuje sativu, a genska analiza pokaže rod Indike. To možeš pronaći na internetu, te analize.


  Pitaš se, da ne možeš tako procjenjivati sortu konoplje. Možeš, ako imaš dovoljno iskustava, kao konzument ili istraživač. Tu ne možeš čekati neku mašinu, znanost, da ti kaže šta od konoplje držiš u rukama. Takva mašina, ako bude napravljena, biče napravljena tek za 10 ili više godina, a ljudi umiru od raka. Ako sam te razumio, više vas je pušilo neku"sativo Konopljo, hibrid", i imali ste različiti rad. Slažem se, a to je zbog vašeg neiskustva. Ne pušača, nego razmišljanja.

  Primjer:

  Ideš nabaviti sjemenke sative putem interneta. Ok. Piše ti, da će biljka biti 60% sative. To je samo labava informacija. Zato, jer neznaš koji fenotip ćeš dobiti, drugo, prave sative cvetaju više od 85 dana. Već tu ti mora biti jasno, da prave sative ne možeš imati. Nema uslova u prirodi, možemo jedino u boxu uzgojiti to. Možeš imati samo hibrid, koji sadrži obično nekih 60-možda 70% sative. Zato je važno iskustvo.


  Sada dolazimo na glavno tvoje pitanje. Šta pacijent vjeruje.

  Ljudi nisu glupi. Ako znaš na jednostavan način objasniti zašto takav pristup. Do sada, se od bolesnika niko nije odlučio za Rick Simpson metodu, kada mu se objasnilo, razložilo, kako djeluje ova metode biomix konopljine kapsule. Svi su se odlučili za biomix konopljine kapsule terapiju. Niko se nije pritužio, jer mu je pamet, logika kazala, da je ovakav pristup u ovom trenutku najbolji za liječenje raka. A kod Rick Simpson metode imaš puno ljudi, koji so nezadovoljni, ljuti, zbog potrošenog novca, a uspjeha nikakvog. To možeš pročitati na forumima, internetu, gde se rodbina žali, zbog smrti pacijenta i da so nasamareni. To je zbog zastarjele metode po Rick Simpsonu. To so činjenice i trebaš znati za to.


  Pacijent, "On gubi dragocjeno vrijeme, novce da ne pominjemo, ",

  Tu pogrešno razmišljaš, pacijent gubi vreme, kod Rick Simpson metode. Tamo dobije samo jednu vrstu konopljine smole i moli boga, da je on tisti sretnik, koji će se izliječiti raka. To je zastarjelo, može platiti ogromne para, rezultat nula.


  A kod metode biomix kinopljinimi kapsulami, imaš uvažavano sve šta je znanost do sada pronašla:

  1/ Koliko kanabinoida dobiješ u krv putem metode konzumacija, biološka razpoloživost kanabinoida u krvi.

  2/ Koji kanabinoidi prouzrokuju aptitoze, veličinu smrt. Cbd i Thc.

  3/ Koji receptori sudjeluju i tome, cb1, cb2, cb3 i drugi.

  4/ Koliko so zastupljeni ti receptori u pojedinim organima. To je važno.

  5/ Treba pronaći hibrid, koji utjecaj na rak, koji ima pacijent u tjelu. To je najvažnije. To se možeš igrati u laboratoriji, u praksi ne može. U praksi možeš jedino upotrebiti ovu metodu. Koja se na neki način približi pokusima u laboratoriji.


  Znanost kaže, da jedan fenotip konoplje lječi tumor dojki, a ne liječi tumor pljuč. Obrnuto važi za drugi hibrid. Zato je takva metoda, da uvažava ovu činjenicu znanosti. Praksa je pokazala, da je to tačno.


  Razumijem tvoje promišljanje, dvom u metodu. To je normalno, kada dodže nešto novo.

  Metoda se razvijala preko 4 godine, a onda se tek uvela u praksu. Razlog, nije bilo dovoljno podataka znanosti. Istraživanja. Sada ima dovoljno toga, i sve to potvrđuje, da je metoda pravilno smišljena, to pokazuju pacijenti, koji so prešli taj put. Žive i rade u društvu. Moraš razumjeti, to se sve radi u ilegali zbog prohibicije. A ljudi, koji nemaju muda za promjene, novosti liječenja, nove metode, so konzervativci. Zato se drže stare metode Rick Simpson. Samo se mjenja to, polako.


  Do sada nije bilo primjera raka, da metoda Biomix konopljine kapsule nije pokazala rezultat. / Tu ne mislim, da takvih slučajeva ne bude / Tu ne mislim ljude, koji so umrli, a upotrebili so metodu biomix konopljine kapsule. Razlog smrti je bila zvanična onkologija, upotreba kemo, radijacije. Obično so umrli u roku dva mjeseca, od službenog liječenja onkologije. Ti ljudi so poskusni kunići zvanične onkologije, to nije liječenje, nego ubijanje ljudi legalno.

  Trebaš znati jednu činjenicu.

  Priče, da tumor nestane, je izlječen za mjesec dana so gluposti. To se ne može dogoditi.

  Da dostigneš remisiju nekog tumora, raka u tijelu, trebaš 2-2,5 mjeseca, a onda još 2-3 najmanje, da nestane, ga nema više na nalazima doktora. To je činjenica, priče o brzom izlečenju, so priče za djecu. O brzom izlječenju, mogu jedino dati informaciju za rak limfe, na početku stadija raka, čovjek, čim je dobio dijagnozu, za dva dana je išao na terapiju konopljom. Čovjek je imao na bezgavki vrata čvor, sličan zrnu graha. Tu je ova metoda u dva mjeseca dostigla izlečenje, na nalazima doktora nije više bilo raka. Samo takvih primjera je malo. Razlogi: u kojem stadiju je bolest i ako je pravilno ocijenjeno, koje konopljine smole se upotrebe za liječenje. Tu je važno iskustvo terapevta i praksa. A toga je svaki dan viša i bolji rezultati kod liječenja.


  Samo pitaj, šta te interesuje, zato i postoji ovaj forum za razmjenu informacija, bez priča o čudima.

Sign In or Register to comment.